Recursion

Напишете рекурсивни зависимости и чрез тях реализирайте рекурсивни методи за пресмятане на следнте изрази:

1 + x1 + x2 + … + xn

1 + 1/x +1/x2 + … +1/xn

1.2 +2.3 +…+ n(n+1)

Направил съм методите с итерация, но не знам как ще бъдат тези с рекурсия. Някой може ли да помогне?