Append Arrays

Ето решението което аз написах

https://pastebin.com/L3rykhvp.

Надявам се да ви е полезно.