Missing fields - JS Applications

Здавейте, когато изпълня fetch заявка в браузъра ми връща respons 400 bad request, missing fields. Мислих си че url ми е грешен или някой от headerите ми е грешен, но в действителност направих същата post заявка в postman и там всичко беше 200 ок. Не разбирам, Моля ви някой да ми обясни!

Прикачвам кода + локалния сървър да видите