Compile time error C# OOP judge submission

Здравейте, опитвам се да си предам първото домашно от ООП в джъджа, но постоянно ми дава compile time error.

Правя всичко 1:1 както е описано в word документа а именно:public class StartUp and namespace Farm, след което зипвам файла и го качвам в системата, но всеки път гърми с тази грешка.

https://judge.softuni.org/Contests/Submissions/View/26175467

Ако някой може да каже някакви насоки къде да търся проблема ще съм благодарен.

Ето и условието:

1.Single Inheritance

NOTE: You need a public StartUp class with the namespace Farm.

Create two classes named Animal and Dog:

  • Animal with a single public method Eat() that prints: "eating…"
  • Dog with a single public method Bark() that prints: "barking…"
  • Dog should inherit from Animal