Advanced Querying Book Shop

Някой случайно да има решенията на задачите, защото бих искал да видя как се решават.