Проблем при стартиране на Gradle проект с application.yml файл

Здравейте, имам проблем със следният проект -> https://github.com/OKuzmanov/PathFinderDemo-SoftUni 

При стартиране на проекта се хвърля следната грешка/ грешки -> https://pastebin.com/GDn0SESt

   - java.sql.SQLException: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)

   - org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Unable to open JDBC Connection for DDL execution

   - javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory;

   - BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in class path resource [org/springframework/boot/autoconfigure/orm/jpa/HibernateJpaConfiguration.class]: Invocation of init method failed

За първи път използвам Gradle и Yaml и не мога да разбера от къде идва тази грешка. Със сигурност не е заради грешна парола и username на MySql сървъра. Същият проект работи идеално, но в конфигурация Maven проект и application.properties файл. Същата грешка я има и в този проект -> https://github.com/OKuzmanov/Mobilelele-SoftUni