Problem 3. Bank

https://pastebin.com/cRdNybHK

Това от горе е кода на задача 3 от https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/2458#0.

Дава грешен Test #8 (Incorrect answer) 90/100.

Нямам идея какъв е проблема в моя код, мога да го препиша, но не е това идеята.

Като цяло проверих условията (много пъти) и по задание работи, но....

Ако някой може да каже къде проблема?

Благодаря Предварително.

 

!!! Намерих, го!!!

 if (this.checkForExistingCostumer(personalId).totalMoney < amount) {

            throw new Error(`${this.checkForExistingCostumer(personalId).firstName} ${this.checkForExistingCostumer(personalId).lastName} does not have enough money to withdraw that amount!`);

        }

        amount *= -1;

Последното обръщане в отрицателно за да запазя транзакцията като теглене съм я написал преди проверкат, при което винаги прескача err case !!! :)