Compiled Time Error при предаване на задачи в Judge - Defining Classes

Здравейте, имам проблем с предаването на задачите в Judge при Defining Classes и не мога да разбера от къде точно е проблема. Пише, че DefiningClasses не е compatible с netcore 3.1, а когато променя на 3.1, ми казва че не е compatible s 4.6.1 и т.н. Пробвах с 5.0, 6.0 и не ще.

Namespace ми е правилен, всичко е направено публично, но Judge отказва да приеме задачите. Сравних 1:1 дали правя всичко като лекторите, и е 1:1 без разлика. Моля за помощ

 

Compiled file is missing. Compiler output: Microsoft (R) Build Engine version 17.0.0+c9eb9dd64 for .NET
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  Determining projects to restore...
  Restored /tmp/ExecutionStrategies/fzrwzo0r.az1/UserProject/DefiningClasses.csproj (in 192 ms).
/tmp/ExecutionStrategies/fzrwzo0r.az1/NUnitLiteConsoleApp/NUnitLiteConsoleApp.csproj : error NU1201: Project DefiningClasses is not compatible with netcoreapp3.1 (.NETCoreApp,Version=v3.1). Project DefiningClasses supports: net6.0 (.NETCoreApp,Version=v6.0)
  Failed to restore /tmp/ExecutionStrategies/fzrwzo0r.az1/NUnitLiteConsoleApp/NUnitLiteConsoleApp.csproj (in 789 ms).

Build FAILED.

/tmp/ExecutionStrategies/fzrwzo0r.az1/NUnitLiteConsoleApp/NUnitLiteConsoleApp.csproj : error NU1201: Project DefiningClasses is not compatible with netcoreapp3.1 (.NETCoreApp,Version=v3.1). Project DefiningClasses supports: net6.0 (.NETCoreApp,Version=v6.0)
    0 Warning(s)
    1 Error(s)