OOP Exams в Judge

Здравейте , каква е причина на предходни изпити от 23 August 202115 August 2021 10 April 2021 за OOP да няма примерни тестови входни данни ?