Nested Loops, Programming Basics Java, 07 Safe Passwords Generator

Здравейте,

 

Поизчетох каквото намерих, но все още не се справям с тази задача. Дава ми 71/100.

Ето го моето решение:

https://pastebin.com/3P7ditNA

 

Ето го условието:

Ани се страхува от това, да не й бъде хакнат някой от профилите в социалните мрежи, затова решава да направи генератор за пароли, които да бъдат достатъчно сигурни. Вашата задача е да й помогнете да напише програма, която ще генерира тези пароли, разделени една от друга от знака "|".

Да се напише програма, която генерира серия от символи като в шаблона:

ABxyBA

като при всяко генериране на нов код, стойностите на символите се увеличават с 1. Ако A надхвърли 55, се връща на 35. Ако B надхвърли 96, се връща на 64.

Вход

От конзолата се чете 1 ред:

  • На първия ред a – цяло число в интервала [1 … 1000]
  • На втория ред b – цяло число в интервала [1 … 1000]
  • На третия ред максимален брой генерирани паролицяло число в интервала [1 … 1000000]

Ограничения:

  • A е символ с ASCII стойност в диапазона [35… 55]
  • B е символ с ASCII стойност в диапазона [64 … 96]
  • x e цяло число в диапазона [1… a]
  • y e цяло число в диапазона [1… b]

Изход:

Да се отпечата на конзолата:

  • Генерираният код. Ако броят на комбинациите е по-голям от максималния на кода, да се отпечата до подадената стойност, в противен случай да се отпечата до текущия брой на комбинациите.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

2

3

10

#@11@#|$A12A$|%B13B%|&C21C&|'D22D'|(E23E(|

Понеже се достига стойността на числата a и b по-рано от постигането на максималния брой на комбинациите, програмата приключва.

20

50

10

#@11@#|$A12A$|%B13B%|&C14C&|'D15D'|(E16E(|)F17F)|*G18G*|+H19H+|,I110I,|

Понеже се достига максималния брой на комбинациите по-рано от стойностите на числата a и b, програмата приключва.