Thymeleaf-Spring Maven application problem -

Здравейте, имам проблем с моя обикновен basic проек с използването на Thymeleaf.
Thymeleaf  не се появява в браузъра и ми дава "Canno't resolve varible" - променлива която му подавам чпез контролера като му задавам всичко както трябва. ModelAndView - сетвам името и му добавям обекта след това го връщам.

Оставям тук линк към StackOverflow където съм описал проблема подробно. Моля за съдействие.
https://stackoverflow.com/questions/73532653/thymeleaf-problem-with-java-spring-and-maven-project-it-doesnt-display-in-the