Давам информация към коя професия приспада курсът. Информацията може да потрябва при изваждане на медицински документ за удостоверенията за професионално обучение от МОН

Та, ето:

Актуален списък на професиите за ПОО
48 Информатика
482 Приложна информатика (променена)

Професии:

482030 Оператор на компютър

Специалности:

4820301 Текстообработване - I СПК

Мисля, че това трябва да се каже на болничното заведение и да ни се даде медицински документ.