8.Навреме за изпит - Упражнения: Вложени условни конструкции - Python

Здравейте , имам грешка с тази задача, judge ми дава 93/100 и не мога да разбера къде греша.

Лекция 8 -> По-сложни проверки урпажнение

8. Навреме за изпит

Студент трябва да отиде на изпит в определен час (например в 9:30 часа). Той идва в изпитната зала в даден час на пристигане (например 9:40). Счита се, че студентът е дошъл навреме, ако е пристигнал в часа на изпита или до половин час преди това. Ако е пристигнал по-рано повече от 30 минути, той е подранил. Ако е дошъл след часа на изпита, той е закъснял. Напишете програма, която прочита време на изпит и време на пристигане и отпечатва дали студентът е дошъл навреме, дали е подранил или е закъснял и с колко часа или минути е подранил или закъснял.

 

Моят код: https://pastebin.com/H4K9T3Lk

 

Благодаря предварително на всички помогнали!