Не ми работи Identity на примерния изпит на c# web basics

Когато се опитам да вляза в register или login ми дава празна страница

https://github.com/TheChokoGuy/Watchlist