Exercise: Text Processing 2. Modern Times of #(HashTag) Недостатъчно ясно условие

Здравейте, който има проблем с изкарването на 100/100 точки на тази задача, да знае, че трябва "специалните думи" (започващи с #) да не се повтарят, а не само да започват с "#". 

В условието това нещо не се подразбира и с много проба-грешка стигнах до това заключение. Може би проблемът с разбирането на условието е в мен - не знам.

Ето го и кодът, ако някой се затруднява:

function hashTags(text) {
    text = text.split(' ');
    const usedHashTags = new Set();
    text.forEach(word => {
        const isWordValid = word[0] == '#' && word.length > 1;
        if (isWordValid) {
            let isAllLetters = true;
            for (let i = 1; i < word.length; i++) {
                const char = word[i].toLowerCase();
                if (char.charCodeAt() < 97 || char.charCodeAt() > 122) {
                    isAllLetters = false;
                    break;
                }
            }
            if (isAllLetters) {
                const currentHashTag = word.substring(1, word.length);
                usedHashTags.add(currentHashTag);
            }
        }
    });
    usedHashTags.forEach(hashTag => { console.log(hashTag); });
}