class i programcs

Трябва да създам клас с триъгълник със три страни и да немря периметъра му направил съм class programata но не знам какво да напиша в prgram.cs 

 internal class Triangle
    {
        private double a;
        private double b;
        private double c;

        public Triangle()
        {
            this.a = 5;
            this.b = 8;
            this.c = 10;
        }

        public void Display()
        {
            Console.WriteLine(a);
            Console.WriteLine(b);
            Console.WriteLine(c);
        }

        public double Param()
        {
            return a + b + c; 
        }
    }
}