Колеги може ли малко помощ? 75/100. 03. SoftUni's Students.

https://github.com/TakaiDei/03.-SoftUni-s-Students/tree/main/P06SoftUnisStudents