EntityFrameWork - 02. Database First

https://judge.softuni.org/Contests/Submissions/View/35475391

 

В джъдж при опит да кача DB first модела който съм scaffoldnal получавам compile time error, като е упоменато че ми липсва една от таблиците в SQL, а именно EmployeeProjects, но това не би трябвало да е проблем тъй като от .NET 6 (Entity Framework Core 6 will not scaffold a model for ‘pure’ many-many tables) следователно тя не би трябвало да фигурира. Бих бил благодарен ако някой може да ми каже къде греша.