Помощ с Inches To Centimeters Converter PB JS OCT 2023

Здравейте! Днес беше първа лекция от PB JavaScript и домашното с Inches To Centimeters Converter-а ме затрудни.
Ето кода: https://pastebin.com/M3r3gJ8Q