Допълнителна лекция - Onpage SEO - вътрешни технически фактори

Здравейте,

На лекцията се споменаха всички HTTP Response Header и се обясни кой какво означава.

В същото време не стана ясно какво да се прави при анализ на страница за грешка 404. Беше казано, че трябва да връща 404, а не 200 ОК или 30Х, но не беше обяснено какво се прави когато връща тези кодове - 404, 200ОК и 30Х.

Съответно същото се отнася и за страница 30Х. Какво трябва да се направи при положение, че вече е направен редирект 301?

Възможно ли е тук да се даде малко повече информация?