Проблем с домашно 02. Football Betting

Привет, бих искал малко помощ Judge нещо не харесва файла който качвам. Какъв може да проблема!

Поздрави!

Грешката е:

Compiled file is missing. Compiler output: MSBuild version 17.3.2+561848881 for .NET
   Determining projects to restore...
  Restored /tmp/ExecutionStrategies/jfkd5pbi.nbp/UserProject/FootballBetting.Data.Common/FootballBetting.Data.Common.csproj (in 171 ms).
  Restored /tmp/ExecutionStrategies/jfkd5pbi.nbp/UserProject/FootballBetting.Data.Models/FootballBetting.Data.Models.csproj (in 171 ms).
  Restored /tmp/ExecutionStrategies/jfkd5pbi.nbp/UserProject/FootballBetting.Data/FootballBetting.Data.csproj (in 2.12 sec).
  Restored /tmp/ExecutionStrategies/jfkd5pbi.nbp/UserProject/Football Betting/Football Betting.csproj (in 2.12 sec).
  Restored /tmp/ExecutionStrategies/jfkd5pbi.nbp/NUnitLiteConsoleApp/NUnitLiteConsoleApp.csproj (in 2.18 sec).
  FootballBetting.Data.Common -> /tmp/ExecutionStrategies/jfkd5pbi.nbp/NUnitLiteConsoleApp/CompilationDir/FootballBetting.Data.Common.dll

...