Едно от решенията за задача "Генератор за сигурни пароли"?

Условие на задачата:

07. Safe Passwords Generator

или

7. Генератор за сигурни пароли

Ани се страхува от това, да не й бъде хакнат някой от профилите в социалните мрежи, затова решава да направи генератор за пароли, които да бъдат достатъчно сигурни. Вашата задача е да й помогнете да напише програма, която ще генерира тези пароли, разделени една от друга от знака "|".
Да се напише програма, която генерира серия от символи като в шаблона:

ABxyBA
като при всяко генериране на нов код, стойностите на символите се увеличават с 1. Ако A надхвърли 55, се

връща на 35. Ако B надхвърли 96, се връща на 64. Вход

От конзолата се чете 1 ред:

 •   На първия ред a – цяло число в интервала [1 ... 1000]

 •   На втория ред b – цяло число в интервала [1 ... 1000]

 •   На третия ред максимален брой генерирани пароли – цяло число в интервала [1 ... 1000000]

  Ограничения:

 •   A е символ с ASCII стойност в диапазона [35... 55]

 •   B е символ с ASCII стойност в диапазона [64 ... 96]

 •   x e цяло число в диапазона [1... a]

 •   y e цяло число в диапазона [1... b]

  Изход:

  Да се отпечата на конзолата:

 Генерираният код. Ако броят на комбинациите е по-голям от максималния на кода, да се отпечата до

подадената стойност, в противен случай да се отпечата до текущия брой на комбинациите.

 

 

 

Здравейте, колеги!

Трябваше ми помощ за задачата, но успях и сам да я реша.

Ето кода за желаещите да погледнат моето решение: https://pastebin.com/ViEb60qg