Няколко решения за задача 04. Cinema Voucher от https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1596#3

Задачата има следното условие:

Изпит по "Основи на програмирането" – 6 и 7 Април 2019


Задача 4. Кино ваучер


Любо е голям почитател на киното и редовно ходи на прожекции и участва в томболи, от които често печели
ваучери за кино. Вашата задача е да напишете програма, която да изчислява колко покупки от киното може
да си купи Любо със спечеленият ваучер. Ако името на покупката съдържа повече от 8 символа, то тя е билет
за филм, а нейната цена представлява сумата на ASCII символите от първите ѝ два символа. Ако името на
покупката съдържа 8 или по-малко символа, нейната цена е равна на стойността на първия ASCII символ в
името. Любо въвежда името на покупките, които желае, докато не въведе "End" или не въведе покупка,
чиято стойност е по-голяма от останалата сума на ваучера.


Вход
Първоначално се чете един ред:
 Стойността на ваучера – цяло число в интервала [1…100000]
След това до получаване на команда "End" или до изчерпването на ваучера, се чете по един ред:
o Покупката, която Любо е избрал – текст


Изход
Програмата приключва при въвеждане на команда "End" или при покупка чиято стойност е по-голяма от
останалите пари от ваучера. На конзолата трябва да се напечатат три реда:
 "{брои закупени билети}"
 "{брой закупени други покупки}"

==================================================================================================================

Ето 2 варианта за решение на задачата:

https://pastebin.com/NvZuNENa

и

https://pastebin.com/Rad2Ur3K