Въпрос към колеги

Бих искал да помоля някой колега да попита по време на лекция или упражнения за следната грешка при качването на решения в Judge, понеже съм от модула C#DB от февруари и сега нямам достъп до новите лекции и упражнения и незнам как мога да получа помощ от ментор!

Освен, че не мога да се упражнявам като незнам дали решението ми е вярно, ами и ако ми се случи това на изпита незнам как да реагирам!

Грешката е следната:

"Compiled file is missing. Compiler output: MSBuild version 17.3.2+561848881 for .NET"

Благодаря предварително!