Разяснение относно синтаксис на поле, свойство, конструктор

Здравейте! Ще приложа код. Искам да попитам горния запис е съкратен на това, което имаме отдолу ли е?

/*

    public class Animal 
    {
        public string Name{get; set;}
    }*/

public class Animal
{
    public string name;

    public string Name
    {
        get { return name; }
        set { name = value; }
    }
}