Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
badbutcher avatar badbutcher 144 Точки

[Homework] Problem 7. Calculate N! / (K! * (N-K)!)

Console.Write("Enter N: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter K: ");
      int K = int.Parse(Console.ReadLine());
      int resultN = N;
      int resultK = K;
      int resultNK = N - K;
      if (1 < K || K < N || N < 100)
      {
        for (int i = 1; i < N; i++)
        {
          resultN = resultN * i;
        }
        for (int i = 1; i < K; i++)
        {
          resultK = resultK * i;
        }
        for (int i = 1; i < N - K; i++)
        {
          resultNK = resultNK * i;
        }
        Console.WriteLine(resultN / (resultK*(resultNK)));
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Try again");
      }

In combinatorics, the number of ways to choose k different members out of a group of n different elements (also known as the number of combinations) is calculated by the following formula:

For example, there are 2598960 ways to withdraw 5 cards out of a standard deck of 52 cards. Your task is to write a program that calculates n! / (k! * (n-k)!) for given n and k (1 < k < n < 100). Try to use only two loops.

Това е условието. Това са примерите:

N K NK
3 2 3
4 2 6
10 6 210
52 5 2598960

С първите три примера работи но когато пробвам последния програмата спира и не знам защо. Може ли някои да ми каже къде греша защото аз незнам.

Filkolev avatar Filkolev 4501 Точки

Хвърля се DivideByZeroException, т.е. опитваш да делиш на нула. Това се получава заради препълване на int-a, в даден момент някой множител става нула и накрая се опитваш да разделиш на тая нула, което е нормално да хвърли грешка.

Както каза колегата, използвай BigInteger за такива сметки. Факториелите растат много бързо и int, дори long, се препълват при сравнително малки стойности.

1
badbutcher avatar badbutcher 144 Точки

Мерси вече работи както трябва.

0