CSharpAdvancedProblem10JoinLists

Едно може би нестандартно решение на 10-та задача Join Lists.

Използвал съм Hashset, в който запаметявам стойностите на двата листа, като по този начин повтарящите се стойности не се запаметяват. Важно е преди това листът да  е сортиран.

http://pastebin.com/prsCBJP1