Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
vipsister2014 avatar vipsister2014 5 Точки

Резултатът ми от домашното за цикли в Programming Basics в "Problem 5" не е верен

Problem 5.Calculate 1 + 1!/X + 2!/X2 + … + N!/XN

Write a program that, for a given two integer numbers n and x, calculates the sum S = 1 + 1!/x + 2!/x2 + … + n!/xn. Use only one loop. Print the result with 5 digits after the decimal point.

using System;

class CalculateSuperSum
{
  static void Main()
  {
    int number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int number2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    double result = 1;
    double sum1 = 1;
    double sum2 = 1;
    int num = 1;
    double calc=0;
    for (int index = 1; index <= number1; index++)
    {
      for (int i = 1; i <= num; i++)
      {
        sum1 = sum1 * i;
      }
      for (int i = 1; i <= num; i++)
      {
        if (num == 1)
        {
          continue;

        }
        sum2 = sum2 * number2;
      }
      num++;
      calc = sum1 / sum2;
      result +=calc;
    }
    Console.WriteLine("{0:0.00000}",result);
    Console.WriteLine("Press Any Key");
    Console.Read();
  }
}

 

Тагове:
-1
Основи на програмирането 27/07/2015 11:27:29