Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Abraxas avatar Abraxas 47 Точки

[Молба] Молба за удължаване на срока за домашното по Combinatorial Algorithms

Здравейте!

Понеже в неделя хората, които сме записани и в Back-End модула, ще имаме изпит по PHP Web Development, който представлява проект, който се прави предварително, бихте ли удължили срокът за понеделник. Не знам дали ще успея да свърша по-рано с проекта и да премина на алгоритмите.

Благодаря предварително!

Filkolev avatar Filkolev 4486 Точки

За този курс срокът за предаване на домашни е 10 дни, което би трябвало да е предостатъчно. Удължавания правим само в случаите, когато по някакви технически причини хората не са имали достъп до самото домашно или не са могли да го качат заради грешка в системата.

Според мен около час-два са нужни за това домашно; задължителните задачи са малко на брой и не особено сложни, за някои от тях са и предоставени линкове с псевдокод. Трудните задачи са незадължителни. Ако пък не успееш да отделиш това време, едно домашно няма да окаже почти никакво влияние върху крайната оценка.

2