Problem 4 heap sort

Здравей, искам да попитам дали е удачно това което съм направил относно сортирането с Heap

https://github.com/krachunov/Algorithms/blob/master/src/homeWork3/MyHeapsSort.java

При подаване на масив за сортиране, един по един добавям елементите  в хипа, като при всяко добавяне той си отива на мястото където трябва (в случая при мен е min-heap). След което добавените елементи един по един ги добавям във вече сортиран лист който връщам като резултат.