Колко души ще бъдат приети редовно и колко онлайн ?

Колко души ще бъдат приети онлайн и колко души редовно ?

Засега е дадена само общата класация.