Полезно за Графите

Здравейте колеги,

 

Ако се интересувате от графи мога да ви препоръчам да прочетете нещата в следния линк, в който е обяснено доста добре основните понятия за графи и дървета (тъй като те са вид графи). Има и рисунки.

http://tu-utc.com/Webpages/E_learning/SAA/Tema5-TREE1.htm

 

Искам да ви припомня, както и Наков каза, че някои от въпросите на интервюта са свързани с графи. Реален пример, който мога да ви дам е "Как ще се изчисли сумата от всички пътища/улици в даден град?". Отговора оставам сами да намерите.

 

Cheers.