Плащане за модул Front-end

Добър ден,

Първо - срокът за по-евтино плащане на предстоящия модул Front-end е 26-ти октомври, но това до 23:59:59 ли е или до 00:00:00?

И второ - щом се предлагат стипендии за студентите с оценка от предходния модул над 5,50 защо вторият изпит за последния курс Java Fundamentals е точно на 26-ти октомври, че и има поправителен, който е насрочен за 15-ти ноември (вероятно в същия ден с текущия курс по Java за новоизлюпилите се модулници)? Не е ли по-добре да се изчака поне този изпит да мине, да се изчислят оценките на модулите и тогава, ако имаме оценка под 5,50, да се мъчим да хващаме крайния срок за ранното плащане.