Въпрос за изпитите в Back-end нивото

Въпроса ми е колко от 5-те изпита трябва да сме взели за да е успешен модул back-end?