Превод на Алго++ книгата към C#

Колеги, събираме група доброволци, които имат желание дружно да преведем на C# книгата "Програмиране=++Алгоритми;" (http://programirane.org). Както знаете, това е много сериозна книга по алгоритми, ценен ресурс за всеки сериозен програмист, но е ориентирана към състезатели по програмиране и съответно примерите са на езика C++. Искаме да предложим C# версия, където алгоритмите са реализирани на C#, за да се ползва като учебник в урсовете по Структури от данни и алгоритми в СофтУни.

Проектът за превод на книгата на C# стартира през 2013 г. и към момента имаме преведени голяма част от сорс кода от примерите към всички глави: https://github.com/Programming-Algorithms-Book. Остава да се свърши следното:

  • Да се допълни / провери / редактира сорс кода от примерите.
  • Да се редактира текста към всяка глава от книгата, така че да обяснява новия C# сорс код, а не стария код на C++.

За записване за участие в проекта сме пуснали следната Google форма: http://goo.gl/forms/VtYH5SjsQe. Срок за записване: 29 ноември 2015 г. Проектът ще се ръководи от д-р Преслав Наков, един от съавторите на книгата.

Наков