Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Petarat avatar Petarat 1 Точки

Помощ за решаване на задача

ПРОЧЕТЕТЕ ТОЧКА 12 ОТ ПРАВИЛАТА НА ФОРУМА

 

Не мога да направян нито една от елементарните двоични операции OR, XOR, AND - ||, ^^, &&.

Не разбирам къде бъркам?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication57
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int inpvar = 8;
            int tvar = 3;
            int result = 0;
            result = 8 || 2;
            //if (inpvar == (inpvar || tvar)) { result = 1; };
            Console.WriteLine(inpvar || tvar);
            Console.Read();
        }
    }
}

Някоя допълнителна библиотека ли трябва да има вкрючена? Постоянно ми излиза грешка: "Operator '||' cannot be applied to operands of type int 'and' int." Въпреки това аз искам да получа резултат в int. Но, не знам как.

Благодаря за помощта предварително.

Тагове:
0
Programming Basics 03/12/2015 16:29:12
justBeOk avatar justBeOk 194 Точки

Проблемът е че използваш логическите оператори ( ||, &&...), а не побитовите оператори ( |, &...)

1
03/12/2015 16:29:15
Petarat avatar Petarat 1 Точки

Благодарско.

Извинявам се, ако съм пуснал темата повече от веднъж. Постоянно ми изкарваше че не е изпратена заради некоректен таг. Дори се учудих, че някой е отговорил.

0
penkov avatar penkov 110 Точки

Логическите оператори се използват в if цонструкции, например.

Пример:

bool a = true;
bool b = false;

if(a || b)// Ако една от двете променливи е true ще влезе в if - a
{
    Console.WriteLine("Valid");
}

Дано е сталано ясно кое къде се използва!

1
03/12/2015 16:36:39
Petarat avatar Petarat 1 Точки

Благодаря.

Обърках се понеже съм хардуерист :) В асемлерите е на опъки. Логическите са битови, а битовите са байтови. Много неща в хардуера са наопъки, включително и 0 за високо ниво и 1 за ниско ниво - главно от икономически съображения ;)

Изясни ми се.

0
03/12/2015 20:08:52