Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
avgustinov avatar avgustinov 31 Точки

Изкарване на TextBox при doubleClick

Привет и за много години!

Имам база с данни на WPF и съм изкарал примерно на ИМЕ да има текстбокче като темплейт на cell за да може да бъде променяно името! Въпросът ми е мога ли да скрия текстбокса и съмо при double click върху името да се появи за да може да се редактира?

Тагове:
0
Databases Basics
patrik avatar patrik 26 Точки
View ItemsSource="{Binding TrackCollection}" MouseDoubleClick="ListView_MouseDoubleClick" /> void ListView_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e) { var item = ((FrameworkElement) e.OriginalSource).DataContext as Track; if (item != null) { MessageBox.Show("Item's Double Click handled!"); } }
0
08/01/2016 22:18:27