Видео от подготовка

Ще се качи ли видео от екрана на подготовката на Royal от 27.01?