Фунционално програмиране - групиране, агрегиране и вложени заявки

Здравейте,

На лекцията в сряда може би подцених декларативния синтаксис на LINQ, както и самото групиране и вложени заявки и поради една или друга причина най-вероятно не го обясних добре или не стана ясно, за което се извинявам.

Обещах в края на лекцията да намеря кога да го обясня малко по в детайли.

Първото, което направих е да подготвя презентация само по тази тема. Направих я да е като учебен материал (упражнение), така че да може да я ползвате почти без да трябва някой да говори по нея. Може да я откриете в инстанцията на курса в темата за Функционално програмиране или директно на адрес https://softuni.bg/downloads/svn/csharp-advanced/Feb-2016/4.1.%20Advanced-CSharp-Functional-Programming-Aggregation.pptx

Включени са и няколко замервания, тъй като на последната лекция излязоха въпроси дали ще се държи по различен начин спрямо колекцията. В общия случай не взима предвид колекцията (има някои методи, които гледат за определени типове колекция, например Where гледа дали е List)

Относно обяснения по това. Предлагам да го направим в четвъртък - 25ти. Тъй като няма да има отборни защити тогава, залата остава свободна. Моето предложение е да си поговорим за това от 12:00 на обяд. След това може да решим няколко задачки като подготовка за изпит. Ще запиша и видео, за тези, които не могат да дойдат.

Надявам се да се видим с вас както в сряда 24.02 от 18:00, така и в четвъртък 25.02 от 12:00

Поздрави,

Иван