Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Boriow avatar Boriow 0 Точки

Грешка в Judge, Loops, задача Odd/Even Sum

Задачата е при вход N и въведени N на брой числа да се изчисли разликата в сумата на четните и нечетните числа.

В Judge при N=4, и числа 10, 50, 60 и 20 изчислява 50 и 20 (четни числа) като нечетни и ми отчита грешка. Това е кодът ми:

var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            var oddSum = 0;
            var evenSum = 0;
            for (int i = 0; i <=n-1; i++)
            {
                var element= int.Parse(Console.ReadLine());
                if (element % 2 == 0) evenSum += element;
                else oddSum += element;

            }
                var diff = Math.Abs(evenSum - oddSum);
            if (diff == 0) Console.WriteLine("yes sum "+ evenSum);
            else Console.WriteLine("no diff "+ diff);

Тагове:
-2
Programming Basics
enevlogiev avatar enevlogiev 1167 Точки

Да не би да става въпрос за нечетни позиции?

Не мога да открия условието и гадая, но ми изглежда логично ; )

0
Boriow avatar Boriow 0 Точки

https://softuni.bg/trainings/1297/programming-basics-january-2016

 

Задача 8 от Цикли:

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и проверява дали сумата от числата на четни позиции е равна на сумата на числата на нечетни позиции. При равенство да се отпечата "Yes" + сумата; иначе да се отпечата "No" + разликата. Разликата се изчислява по абсолютна стойност.

 

0
luki_strike avatar luki_strike 9 Точки

Знчи правилно е по-позиция. При i=0 както започваш, вторият елемент е i=1 нечетно и третия е i=3 отново нечетна позиция. 

for (int i = 1; i < = n; i++)

но и това ме притеснява че въведените числа всички са четни. делят се на 2.

                var element= int.Parse(Console.ReadLine());
                if (element % 2 == 0) evenSum += element;
                else oddSum += element;

предполагам трябва да е 

                var element= int.Parse(Console.ReadLine());
                if (i % 2 == 0) evenSum += element;
                else if (i % 2 != 0) oddSum += element;

2
07/03/2016 12:34:44
Boriow avatar Boriow 0 Точки

Ако е по позиция, тогава май са му точни сметките на Съдията ;)

0
luki_strike avatar luki_strike 9 Точки

17.   * Четни / нечетни позиции

Напишете програма, която чете n числа и пресмята сумата, минимума и максимума на числата на четни и нечетни позиции (броим от 1). Когато няма минимален / максимален елемент, отпечатайте “No”.

Сабирането става по позиции. 

0
borislav9212 avatar borislav9212 746 Точки

Колега допуснал си грешка при if , trqbva da e ( i % 2 == 0). Затова ти дава грешка.

0
borislav9212 avatar borislav9212 746 Точки

Ето и моето решение http://pastebin.com/NviBzEKF

0