Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
WifiAvivi avatar WifiAvivi 151 Точки

Разлика между типовете (float и double) и decimal

"Основната разлика между реалните числа с плаваща запетая и реалните числа с десетична точност е в точността на пресмятанията и в степента, до която те закръглят съхраняваните стойности."

Източник: http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/glava2-primitivni-tipove-i-promenlivi/#_Toc298863935

Споменава се основната разлика, което ме кара да се питам има ли и други разлики?

 

-3
Programming Basics 06/06/2016 11:57:56
Filkolev avatar Filkolev 4482 Точки

От гледна точка на потребител на тези типове, това е основното, което има значение, за да знаеш в какви ситуации кой тип да ползваш. 

Друга разлика е, че float и double са примитивни типове и се представят в паметта в 32 и 64 бита според стандарта IEEE-754. Decimal не е примитивен тип. Представя се в паметта като 4 числа тип int и съответно заема общо 128 бита (96 от тях са за самото число и един int е за флагове - показва знак и степен на 10, на която се дели числото, за да се получи реалната стойност).

3