Java Web Development Курсов Проект

Колеги, има ли някой, който е направил innner join-новете в Hibernate, да подскаже малко. Аз ползвам само това, но таблицата ми е празна...

public List<Order> getAllOrders() {
  String hql = "SELECT O.id, O.quantity, P.name, C.name, O.purchaseDate " +
      "FROM com.webstore.entity.Order O " +
      "INNER JOIN com.webstore.entity.Product P ON O.id = P.id " +
      "INNER JOIN com.webstore.entity.Customer C ON O.id = C.id";
  Query query = sessionFactory.openSession().createQuery(hql);
  List<Order> allOrders = query.list();
  return allOrders;
}

Кака да извадя в jsp-то например P.name(името на продукта) Без значение дали имам мапинг или не, имам ли джойн получавам празен пейдж с Failed to load resource: net::ERR_INCOMPLETE_CHUNKED_ENCODING