Някой да е работил по GunFight?

Някой да е доразработвал играта която ни показа Преслав?