Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
donstany avatar donstany 5 Точки

[Course Project] Генериране на ID в entity клас при работа с RDBMS ORACLE 11

Здравейте,

Колеги мисля, че всеки ще срещне проблема с автоматичното генериране на ID (PK) в определена таблица. В Oracle 11 няма "autoincrement" индекс,  за разлика от следващата му версия.

След защитата на колегата днес се оказа, че има и по-чист вариант за генерирането му освен да се пише sql за вземане на последния индекс директно от базата.  Видях две решения и не знам коя е по-добрата практика.

Има и трето решение със sql, но не знам как да го ползвам в entity класа.

Sequence Strategy:

@Entity
 
@SequenceGenerator(name="seq", initialValue=1, allocationSize=10000)
public class EntityWithSequenceId {
  // Use the sequence that is defined above:
  @GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE, generator="seq")
  @Id long id;
}

Table Strategy:

@Entity
@TableGenerator(name="tab", initialValue=0, allocationSize=50)
public class EntityWithTableId {
  @GeneratedValue(strategy=GenerationType.TABLE, generator="tab")
  @Id long id;
}

Има и един вариант директно да се напише в базата следния sql за създаване на поредица :

CREATE SEQUENCE emp_sequence
   INCREMENT BY 1
   START WITH 1
   NOMAXVALUE
   NOCYCLE
   CACHE 10;
Тагове:
2
Java Web Development
slancer avatar slancer 6 Точки

Здравей,

благодаря за информацията.

Доколкото разбрах и двата подхода се използват. Като мисля, че последния SQL код (изпълнен за базата чрез SQL Developer например) се използва в комбинация със Sequence Strategy (annotations/XML configuration). Съответно трябва и параметрите им да се настроят правилно, за да се получи желания резултат.

0
donstany avatar donstany 5 Точки

Здравей,

Аз ти благодаря за отговора.

Според теб това е верния подход:

в приложението да се напише в съответния entity клас:

@Entity

@SequenceGenerator(name="seq", initialValue=1, allocationSize=10000)
public class EntityWithSequenceId {
    // Use the sequence that is defined above:
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE, generator="seq")
    @Id long id;
}

 

и

в базата де се изпълни това

CREATE SEQUENCE seq
      INCREMENT BY 1
      START WITH 1
      NOMAXVALUE
      NOCYCLE
      CACHE 10;

0
deyan.zhekov avatar deyan.zhekov 159 Точки

Здравей,

и двете стратегии би следвало да работят, но... какво ще се случи ако имаш 2 application server-a сочещи към една база от данни?

Иначе браво за research-a. Това е много важно умение за всеки developer.

1
donstany avatar donstany 5 Точки

Благодаря за отговора!

Точно това се питам и аз ? :) ... "какво ще се случи, ако имаш 2 application server-a сочещи към една база от данни"?

Какъв е начина да се направи някакъв междинен "буфер"  /some pattern , or proxi,  or whatever ... /, който да управлява процеса по правилното  вземане на индекси от поредицата направена в базата ?

Според мен "буфера" (това си е мое рабиране за междинното звено) трабва по някакъв начин да е "пред" базата , за да обработвата правилно запитванията и отговорите от 2-та aplication-a с цел да се дават коректни индекси от поредицата или тригера ..?

Малко ми прилича постановката на front controller при който на входа постъпват две заявки от 2 app-a, може и едновременно да постъпват .

Освен това наподобява и на многонишковото програмиране.Колкото и да се едновременни 2-те заявки от двата app-a към базата все пак единия е преди другия.

Има един колега преподавател от СофтУни, който казваше така цитирам по спомен : "Това е като да имаш една тоалетна и двама човека искат да влязат едновременно, но при равни други условия все пак единия е по-бърз и другия трябва да изчака , т.е. влезлия си свършва работата, а втория го изчаква ..." според мен трябва да има един "буфер" коридор с портиер , който да казва "ти беше пръв, другия да изчака в коридора", като се освободи ресурса (WC) портиера казва  на втория бързак "хайде сега свърши твоята работа".  

Като същевременно тук задачата става много интересна, като трябва да се предвиди и backlog, т.е всички да се чакат, а WC да е свободно, може би портиера е заспал и той "душа" носи :) /трябва да се "ресетне", събуди .../.

Има два случая, които трябва да се разграничат:

- ако не "пипат", т.е. четат и/или пишат на едно и също място в базата всичко е ОК! (попаднали сме на WC с много кабинки като някои от тях са свободни);

- ако обаче имат някъде intersect-on (искат двама човека да влязат в една кабинка), втория app(чоек)  трябва да изчака да се извърши транзакцията на първия взел ресура, като веднага го заключва(заключва вратата след себе си и казва на портира да не пуска други, тук ако дойде трети портиера го спира и му казва: "чакай малко да излезе клиента, но преди теб има друг ти си след него...". През това време втория request от 2-рия чака първия и да приключи транзакцията, като този сигнал трябва да го получи като флаг от посредника "буфера";

Извинявам се образното описание, но много ми допадна и го запомних по лесно!

Ще се радвам, ако ми упътиш на къде да се насоча ...

 

 

 

 

0
08/04/2016 14:52:32
deyan.zhekov avatar deyan.zhekov 159 Точки

Здравей,

казусът най-лесно се решава с помощта на trigger в базата данни. В частния случай и твоите решения за приемливи.

Не отделяйте прекалено много време точно на това. Първо да работят функционалностите и после можете да мислите за "гъзарийките".

0