E-academy конкурс за лого и слоган!

                                                                                                                                                   

E-academy конкурс за лого и слоган!

 

E-academy обявява конкурс за лого и слоган до 30 април , които да представят  онлайн платформа им, която цели повишаването на качеството на образованието в България. То може да представя самото име на платформата – E-academy или графично изображение.  Най-добрата идея получава паричната награда от 500 лв.

Ето и повече насоки , които могат да бъде полезни в процеса на работа върху поставената задача:

Обща информация:

E-academy е онлайн платформа в помощ на ученици, родители и учители. Основната й цел е повишаване качеството на образованието в България. Платформата е място, което предлага богато електронно учебно съдържание и обхваща материала от 1-ви до 12-ти клас. То е поднесено по интерактивен и интересен за учениците начин. E-academy е средство за допълнителна подготовка на учениците извън класната стая, във виртуална интерактивна среда. Учениците от всички класове обичат онлайн игрите, затова E-аcademy им дава възможност да играят едни от най-популярните игри в момента, но обвързани с материала, който изучават. Допълнителен плюс за родителите е възможността да проверяват как се представя детето им във всеки един момент чрез различни видове справки, генерирани от системата.

Слоган

 За предпочитане е  логото да е придружено със слоган. Той трябва да е на български език. Основното послание, което трябва да носи е свързано с новите възможности за обучение, силата на онлайн обучението и безкрайните възможности, които дава то. Да носи жизнерадостно усещане и лекота.

Цветове

Цветовете, които ще се използват в логото са изключително важни. Те ще кореспондират с целия уебсайт на платформата. Тук може да развихрите фантазията си и да изберете цветове по ваш избор, съобразявайки се с правилата за използване на цветове в уеб дизайна и таргет групите разбира се. Може да прецените дали да направите една цветова схема или да представите 5 различни цветови схеми за логото за различните групи потребители: ученици 1-4, 5-7, 8-12 клас, родители и учители.

Таргет групи

Ученици 1-12 клас, Учители, Родители.

Изпратете вашите предложения до 31 май на този адрес:  za_uchenika@abv.bg

Успех!