Ще има ли видео за първата лекция "откруване на кураса по Java"?

Би било по достъпно за учене ако има качена лекция за откиването на курса по Java. Знаетели да ли се предвижда да има такава?