Предложение за Judge системата

Бих предложил, когато се пише на JS и от drop down менюто се избере JavaScript Code (Node JS), системата автоматично да добавя функцията function solve(arr) {}, вместо тя да се пише ръчно при всяка задача.