Участниците стават лектори (SoftUni Conf - 16-18 май, Боровец)

Здравейте,

Въпросът ми е - Презентациите/ Демонстрациите имат ли ограничение на съдържанието, което искаме да представим.

Може ли да е свързано с това, което (ще) изучаваме до исвестна степен, но различно като платформа, продукт, знания?

Или пък се очаква да е демонстрация на резулатат (какво сме направили) от лекциите на конференцията до началото на "Lightning Talks" ( "Участниците стават лектори")?

Също така възможно ли е да ползваме личен компютър ако имаме демо?