Stacks&Queues{TrucTour}Recursion

Тъй като не ми харесва итеративното решение и я мисля доста време: 
Има ли начин да стане задачата с рекурсия.
Ако да къде бъркам аз ----->

http://pastebin.com/q85hiY7S