Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
rali_kali avatar rali_kali 5 Точки

Data Types And Methods - Exercises

Здравейте, искам да попитам задача 8 от упражненията от Data Types and Methods приема ли ви я системата judge понеже я решавам по всевъзможни начини, но системата все ми дава 0 точки. Ако някой желае да си сподели решението, ще се радвам да го видя, ето и моето решение:

using System;

class EmployeeData
{
    public static void Main (string[] args)
    {
        Console.Write("First name: ");
        string firstName=Console.ReadLine();

        Console.Write("Last name: ");
        string lastName = Console.ReadLine();

        Console.Write("Age: ");
        byte age = byte.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Gender (m or f): ");
        string gender = Console.ReadLine();

        Console.Write("Personal ID number: ");
        string personalID = Console.ReadLine();

        Console.Write("Unique Employee number (2756****): ");
        int uniqueNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("\nEmployee Data: \nFirst name: {0} \nLast name: {1} \nAge: {2} \nGender: {3} \nPersonal ID number: {4} \nEmployee number: {5}",
            firstName, lastName, age, gender, personalID, uniqueNumber);
    }
}

1
Programming Fundamentals
Nikola_Andreev avatar Nikola_Andreev 669 Точки

Ето моето решение.  Най вероятно не отпечатваш нещо правилно. Сравни си ги и си го провери.

0
25/05/2016 12:07:26
Denis4o avatar Denis4o 2 Точки

Ето едно решение на задачата:

using System;
namespace Employee_Data
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string FirstName = Console.ReadLine();
            string LastName = Console.ReadLine();
            sbyte Age = sbyte.Parse(Console.ReadLine());
            string Gender = Console.ReadLine();
            long PID = long.Parse(Console.ReadLine());
            int UniqueEmployee = int.Parse(Console.ReadLine());


            Console.WriteLine($"First name: {FirstName}");
            Console.WriteLine($"Last name: {LastName}");
            Console.WriteLine($"Age: {Age}");
            Console.WriteLine($"Gender: {Gender}");
            Console.WriteLine($"Personal ID: {PID}");
            Console.WriteLine($"Unique Employee number: {UniqueEmployee}");
         }
    }
}
 

0
r3v3nan7 avatar r3v3nan7 365 Точки

Ааа май не трябва с Console.Write да отпечатваш first name, second name и тн... тоест без подканващи съобщения. Трябва директно

да вземаш стойността от конзолата. Това ти е грешката според мен.

0
milenpi avatar milenpi 25 Точки

Малко модифицирах кода, и така минава.

http://pastebin.com/5kpcRH4P

Забелязвам, че пише под задачата в judje, Trim?, сигурно трябва да е по-разбит кода.

0
ralitsa_d avatar ralitsa_d 171 Точки

Когато въвеждаш нещо, трябва да спазваш входа, който се изисква в задачата. Т.е. ако в примера ти е дадено директно въвеждане на числата, трябва да ги въведеш така, без да използваш подканващи изрази. Мисля, че всички задачи до момента са с директно въвеждане на данни, но е най-добре да прегледаш внимателно примерите, преди да започнеш да пишеш кода.

2
r3v3nan7 avatar r3v3nan7 365 Точки

Съгласен съм с теб. Освен това като се кликне на Details лесно ще разбере какво се очаква като вход и какво подава като такъв.

1
rali_kali avatar rali_kali 5 Точки

Благодаря ви много разбрах къде ми е грешката и сега задачата върви :)

0
KOSTADINMARKOV avatar KOSTADINMARKOV 22 Точки

Ето моето решение.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3.Practice_Characters_and_Strings
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string firstName = "Amanda";
            string lastName = "Jonson";
            byte age = 27;
            char gender = 'f';
            string personalNum = "8306112507";
            string number = "27563571";

            Console.WriteLine($"First name: {firstName}");
            Console.WriteLine($"Last name: {lastName}");
            Console.WriteLine($"Age: {age}");
            Console.WriteLine($"Gender: {gender}");
            Console.WriteLine($"Personal ID: {personalNum}");
            Console.WriteLine($"Unique Employee number: {number}");
        }
    }
}

0